Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING

Amsterdam, 24 mei 2018 – Versie 1.0

Je privacy is voor Xplore Freerunning van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met jouw informatie.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via contact@xplorefreerunning.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Door het bezoek van onze website, het gebruik van onze dienst of door contact met ons op te nemen via telefoon, chat of e-mail kunnen bepaalde persoonsgegevens door ons worden verwerkt en opgeslagen.

Soms zijn wij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens, soms verwerken wij de gegevens in opdracht van iemand anders. Dan is die andere de “verwerkingsverantwoordelijke”, met wie wij een “verwerkersovereenkomst” hebben gesloten over de verwerking van de gegevens.

Klanten en opdrachtgevers

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Denk hier bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult via mail,  aanvraagformulier of de gegevens die je telefonisch aan ons verstrekt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het verlenen van toegang tot onze website (www.xplorefreerunning.nl)

 • het verlenen van toegang tot onze dienst
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het aangaan, inrichten en uitvoeren van een (proef)abonnement
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening
 • het opnemen van contact met je, indien hierom wordt verzocht
 • het uitbreiden en beheren van ons klantenbestand
 • het verstrekken van aanbiedingen via e-mail of telefoon
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Telefoonnummers
 • Geboortedatum

We zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Xplore Freerunning bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

We zullen je gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is.

Gebruik beeldmateriaal en getuigschriften

Tijdens lessen en activiteiten van Xplore Freerunning zijn algemene auteurs- en publicatie van toepassing. Dat wil zeggen dat gebruik van naam, beeldmateriaal (foto en film) en getuigschriften in zijn geheel of gedeeltelijk gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden tenzij wederpartij expliciet schriftelijk bezwaar tot publicatie indient.

Door deel te nemen aan de vaste lessen of activiteiten van Xplore Freerunning stemt u toe begrepen te hebben dat er algemeen auteurs en publicatie recht van toepassing is.

Xplore Freerunning kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het portretrecht en/of auteursrecht.

Cookies

Xplore Freerunning maakt gebruik van cookies. Kijk op onze cookie-verklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links onze diensten aanbieden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website gepubliceerd worden. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. We zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Geef hierbij altijd duidelijk aan wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Je kunt  je op ieder moment afmelden voor e-mails van Xplore Freerunning. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Klacht indienen

Als je vindt dat we niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Xplore Freerunning
Hembrugstraat 95
1013XD,  AMSTEDAM
contact@xplorefreerunning.nl